Aktiviteter og netværk

CFKS udbyder en række aktiviteter og driver forskellige netværk. På denne side kan du læse om hvad de forskellige aktiviteter indeholder og hvordan du kan deltage i dem

Forskningsaktiviteter og -netværk

 • FFU er et fagligt fællesskab, hvor kliniske specialister ansat i HEM mødes 6 gange om året. 

  I FFU er der mulighed for at få sparring på egen projektideer eller holde oplæg om et emne, der optager en selv og kan være relevant for andre kolleger i kliniske specialiststillinger el. lign stillinger, hvor man arbejder med kvalitetsudvikling og faglig udvikling af medarbejdere og praksis.

  De emner/temaer, der drøftes på FFU defineres af medlemmers af gruppen.

  CFKS sørger for invitation samt for lokaler og forplejning til møderne. FFU afholdes i bygning 8, Indgang M på Regionshospitalet Viborg.

 • Et forum for sygeplejersker og andre fagprofessionelle med interesse for udvikling af sygepleje, som er ansat i HE Midt og VIA eller på anden måde er tilknyttet Center for Forskning i Klinisk Sygepleje.

  Formålet er at have et forum, hvor klinisk praksis er genstand for refleksion og diskussion. Teorigrundlaget for diskussion og refleksion er model over evidensbaseret praksis 

  Forum for Evidensbaseret praksis tager udgangspunkt i Wilmann, Bathsevani & Stoltz teorigrundlag for evidensbaseret sygeplejepraksis. Figur 1.

  I en evidensbaseret praksis er det af betydning, at den enkelte sundhedsprofessionelle inddrager den bedste tilgængelige videnskabelige viden. Den videnskabelige viden skal gennem refleksion suppleres med den sundhedsprofessionelles egen erfaring, viden om patienters/borgers individuelle behov og ønsker samt de organisatoriske og økonomiske forudsætninger, som råder indenfor hendes virksomhed og kontekst 

  Indhold

  På baggrund af denne forståelse af evidensbaseret sygeplejepraksis inddrages forskningsresultater patienttilfredshedsundersøgelser el.lign og kliniske erfaringer indenfor et givent emne.  De fire aspekter fra modellen gøres til genstand for refleksion og diskussion i forhold til det udvalgte tema.

  Organisering

  Gruppen refererer til Center for Forskning i Klinisk Sygepleje, og er en del af et samlet fokus på kredsløb af vidensdeling og udvikling mellem klinisk praksis, uddannelse og forskning.
  Der afholdes tre møder i forårshalvåret, tirsdage fra kl 14-16. Til hver møde serveres kaffe og kage/frugt

  Anne Bendix
  T: +45 22 38 31 01
  E: anne.b.andersen@viborg.rm.dk

 • I Center for Forskning i Klinisk Sygepleje - Hospitalsenhed Midt har sygeplejersker med ph.d.-interesse fundet sammen i et netværk.

  Præ ph.d. og ph.d. netværk

  Et netværk for sygeplejersker i Hospitalsenhed Midt og Sygeplejerskeuddannelsen, VIA, der enten er i ph.d. forløb eller som på sigt ønsker at gå i gang med et ph.d. studie.

  Deltagerne mødes 6 gange årligt og udveksler erfaringer, sparrer om konkrete udfordringer, tanker og ideer. 

  Møderne foregår i CFKS og ledes af CFKS's forskningsleder og/eller forskningsansvarlige medarbejder. 

 • Som studerende har du mulighed for at få erfaring med, hvordan data indsamles til brug i sygeplejeforskningen.

  Som medlem af De Studerendes Dataindsamlerteam bliver du en del af en gruppe sygeplejestuderende, som har til opgave at indsamle data i forsknings- og udviklingsprojekter udført ved Hospitalsenhed Midt. 

  Teamet er også et tilbud til masterstuderende tilknyttet uddannelsen Master of Nursing Practice, der udbydes af School of Nursing and Midwifery, Deakin University i samarbejde med Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg - VIA.

  Når du deltager i denne type opgaver opnår du blandt andet erfaringer med at tilvejebringe data til brug i forskning. Disse erfaringer kan du drage nytte af i forbindelse med dit videre studieforløb og ikke mindst når du skal skrive dit bachelorprojekt, da du har lært en del om akademisk metode, ligesom det ruster dig til virket som sygeplejerske efter endt uddannelse.

  Som medlem af De studerendes dataindsamlerteam, kan du skrive det på som en aktivitet på CV´et, ligesom du vil modtage et tillæg til dit afgangsbevis fra Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg. Dermed udgør det en værdi i forhold til din fremtidig jobsøgning som uddannet sygeplejerske.

  Præmisserne for dataindsamlerteamet er følgende:

  • Interesse for seriøst at deltage i sygeplejeforskning
  • Arbejdet i teamet er frivilligt og ulønnet
  • Den projektansvarlige er ansvarlig for at uddanne den studerende til opgaven 
  • Dataindsamlerteamets medlemmer modtager dokumentation for deltagelse i projekter som dataindsamler

  Vil du være med?

  Så klik på linket herunder og hent ansøgningsskemaet. Center for Forskning i Klinisk Sygepleje rekrutterer løbende nye medlemmer til dataindsamlerteamet, så tøv ikke med at søge, hvis du er interesseret.

  Hent ansøgningsskema (docx)