Vi forsker i sygeplejefaget

Undervisere, studerende og medarbejdere fra praksis samarbejder i Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje (CFSS). 

sygepleje

Et unikt samarbejde mellem forskning, uddannelse og klinisk praksis om at skabe viden

CFSS er et unikt samarbejde mellem Deakin University, VIA University College og Hospitalsenhed Midt - med Aarhus Universitet som nær samarbejdspartner. 

Formålet med centret er at bringe forskere, undervisere, sygeplejestuderende og klinikere sammen for at udvikle ny viden om sundheds- og sygeplejefaglige emner. Siden 2005 har centret arbejdet med at skabe og udvikle nationale og internationale forskningsmiljøer for sygepleje fra bachelor til ph.d.-niveau. 

Læs mere om os her: 

Aktiviteter i CFSS

Centrets aktiviteter omfatter:

  • Planlægning og afvikling af forskningsprojekter inden for klinisk sygepleje i samarbejde med nationale og internationale forskningsinstitutioner, herunder publicering internationalt.
  • Undervisning og understøttelse af forskningsinteresserede sygeplejestuderende, klinikere og undervisere på bachelor, master, kandidat og ph.d.-niveau.

Forskningsområder

CFSS's forskningsområder omfatter en bred vifte af emner inden for sygeplejens virksomhedsområder:

  • At udføre sygepleje
  • At lede sygepleje
  • At formidle sygepleje
  • At udvikle sygepleje.

Forskning ved CFSS er hovedsageligt funderet i et humanistisk kvalitativt forskningsparadigme med kompetencer indenfor kvalitative individuelle og fokusgruppebaserede interviews, aktions-
forskningsmetoder, etnografisk feltarbejde, realistisk evaluering og forskellige former for reviews.

Læs mere om centrets forskningsområder

Aktuelt

Væksthus for sygeplejeforskning

Er du interesseret i at forske?

Deltag i nogle af CFKS mange aktiviteter eller netværk.
Læs om vores aktiviteter og netværk

Vil du være dataindsamler?

Studerer du til sygeplejerske og har du interesse i at være med til at udvikle sygepleje, kan du blive en del af vores Studerendes dataindsamlerteam. Du kan være med fra dit første semester på studiet.

Vi rekrutterer løbende.

Læs mere om teamet

Samarbejdspartnere

Projekter og publikationer 

To sygeplejere ordner drop

Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje (CFSS)

Læs om CFSS